ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

THIẾT BỊ HỌC TẬP

Mượn thiết bị

BCH Đoàn khoa phối hợp cùng Ban Liên lạc Cựu Sinh viên Khoa trao tặng hoặc cho mượn thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến (điện thoại thông minh, máy vi tính,…) cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo điều kiện cho phép.

Hoặc hỗ trợ giới thiệu các đơn vị uy tín có cung cấp chính sách mua trả góp, mua với giá ưu đãi,…

Sửa chữa thiết bị

Hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên sửa chữa, khắc phục các thiết bị bị lỗi phần mềm từ xa.