KHÓA HỌC

Lập trình Python cơ bản cùng LikeLion

200.000 VND

Khóa học Python with project sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm thú vị và hiệu quả dự án cùng với kỹ năng làm sạch và xử lý dữ liệu, và biến dữ liệu đó trở thành công cụ đạt được thành công.

Python có cú pháp đơn giản, dễ hiểu, bất cứ ai cũng có thể học. Thư viện tiêu chuẩn và đa dạng cùng môi trường lập trình chuyên nghiệp. Có thể ứng dụng được trong nhiều mảng như data science, machine learning, AI,...

Lập trình web cơ bản cùng LikeLion

0 VND

Khóa học tập trung vào những kỹ năng căn bản nhất về các ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, Java Script, đồng thời cung cấp một cái nhìn tổng quát giúp học viên có thể tạo ra sản phẩm cụ thể sau khóa học.

Ở mỗi buổi học, học viên sẽ được tham gia mô hình học tập thực chiến, vừa học - vừa thực hành "coding" sản phẩm.

Tự tin nói tiếng Anh cùng Riolish

0 VND

Riolish là Chương trình “Anh ngữ ứng dụng” được phát triển bởi Công ty Tư vấn - Giáo dục Vinh Danh và Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh, có nội dung được thiết kế trực quan, sinh động và giàu tính thực tiễn. Chương trình giúp người học xây dựng nền tảng khung năng lực sử dụng Tiếng Anh trong 6 tháng, chấm dứt quá trình học Tiếng Anh kéo dài chỉ bằng 01 khóa học duy nhất.