ĐÓNG GÓP

Thực hiện tinh thần chương trình “ATM thiết bị học trực tuyến” do Ban Liên lạc Cựu Sinh viên và BCH Đoàn trường triển khai; nhằm kịp thời huy động, kết nối các nguồn lực đồng hành, hỗ trợ sinh viên Xã hội học trong giai đoạn học tập trực tuyến do ảnh hưởng của Covid-19 trong năm học 2021 – 2022.

BCH Đoàn khoa triển khai chương trình "Đồng hành, hỗ trợ sinh viên Xã hội học học tập trực tuyến", chương trình xác định 03 nội dung chính gồm:

  1. Trang bị Kỹ năng học tập trực tuyến cho sinh viên.

  2. Hỗ trợ Internet di động phục vụ học tập trực tuyến.

  3. Hỗ trợ Thiết bị học tập trực tuyến.

ĐÓNG GÓP HIỆN KIM & HIỆN VẬT

Anh/chị đóng góp hiện vật/hiện kim vui lòng liên hệ ThS. Phạm Thị Thùy Trang - Phó Trưởng khoa Xã hội học

Hoặc đ/c Nguyễn Nhựt Thành - Bí thư Đoàn khoa

ĐÓNG GÓP TINH THẦN

Anh/chị có thể tham gia đóng góp tinh thần bằng cách chia sẻ, lan tỏa chương trình này đến với các bạn sinh viên có nhu cầu.