<Thông tin Khóa học nè/>

Khóa học Lập trình website cơ bản dành cho tất cả những bạn chưa có kiến thức về lập trình, yêu thích lập trình hoặc đang tìm hiểu về các loại ngôn ngữ lập trình.

Khóa học tập trung vào những kỹ năng căn bản nhất về các ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, Java Script, đồng thời cung cấp một cái nhìn tổng quát giúp học viên có thể tạo ra sản phẩm cụ thể sau khóa học.

Ở mỗi buổi học, học viên sẽ được tham gia mô hình học tập thực chiến, vừa học - vừa thực hành "coding" sản phẩm.

<Đối tượng tham gia/>

Sinh viên trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM; ưu tiên sinh viên khoa Xã hội học.

Sinh viên hoàn thành khóa học sẽ nhận được Giấy Chứng nhận từ Ban Tổ chức.

Nhóm sinh viên có sản phẩm tốt nhất khóa học sẽ nhận được học bổng khóa học chuyên sâu và cơ hội thực tập tại LIKELION.

<Học phí giá yêu thương nè/>

Khóa học được tài trợ hoàn toàn bởi LIKELION, miễn phí cho tất cả sinh viên tham gia.

<Thời gian ghi danh/>

Từ nay đến 20g00 ngày 04/9/2021.

<Thời gian học/>

08 buổi, từ ngày 06/9 đến ngày 30/9/2021:

  • Thứ Hai: 9g00 - 12g00;

  • Thứ Năm: 14g00 - 17g00.

<Nền tảng học/>

Trực tuyến qua ứng dụng Google Meet và Slack.

<Thông tin Giảng viên/>

<Tư vấn tuyển sinh/>

<Tụi mình sẽ được học cái gì?/>