<Thông tin Khóa học nè/>

Khóa học Python with project sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm thú vị và hiệu quả dự án cùng với kỹ năng làm sạch và xử lý dữ liệu, và biến dữ liệu đó trở thành công cụ đạt được thành công.

Python có cú pháp đơn giản, dễ hiểu, bất cứ ai cũng có thể học. Thư viện tiêu chuẩn và đa dạng cùng môi trường lập trình chuyên nghiệp. Có thể ứng dụng được trong nhiều mảng như data science, machine learning, AI,...

Ở mỗi buổi học, học viên sẽ được tham gia mô hình học tập thực chiến, vừa học - vừa thực hành "coding" sản phẩm.

<Quyền lợi học viên/>

<Học phí giá yêu thương nè/>

LIKELION hỗ trợ học phí chỉ 200.000 VND/học viên tham gia.

Ngoài ra, có 03 suất học bổng 100% học phí dành cho 03 bạn gặp khó khăn về tài chính nhưng có đam mê với nội dung khóa học.

<Thời gian ghi danh/>

Từ nay đến 23g59 ngày 20/11/2021.

<Thời gian học/>

12 buổi, từ ngày 15/11 đến ngày 23/12/2021:

  • Thứ Hai: 9g00 - 12g00;

  • Thứ Năm: 14g00 - 17g00.

<Nền tảng học/>

Trực tuyến qua ứng dụng Google Meet và Slack.

<Người đồng hành/>

<Tư vấn tuyển sinh/>

<Tụi mình sẽ được học cái gì?/>