Hỗ trợ

Tổng đài Hỗ trợ thực hiện quy trình nhập học (hỗ trợ vào 8g00 - 11g00 và 13g30 - 16g30 các ngày thực hiện thủ tục nhập học)

Gọi trên nền tảng internet, không phát sinh cước phí cuộc gọi.

Chat với Nhóm Hỗ trợ Tân Sinh viên của Đoàn - Hội Xã hội học (hỗ trợ vào 7g30 - 11g30 và 13g30 - 21g30 hàng ngày)

Chat với bot Tư vấn tuyển sinh khoa Xã hội học (hỗ trợ 24/7)